0.00000

Thợ mỏ Trực tuyến

1.79 MS/s

0.00000

Pool Hashrate

333.56 K

0.00000

Mạng Difficulty

4.14 MS/s

0.00000

Mạng Hashrate

0.00000

cuối Khối

792797

0.00000

Khai thác Khối

12.51 $-1.91%

0.00000

Giá BTG

289%

0.00000

May mắn

1.0%

0.00000

Pool Phí

0.00000

Khối Thưởng

0.00000

Thanh toán tối thiểu

Chúng tôi bao trả phí thanh toán. Không tính thêm phí.

Pool Hashrate

1.79 MS/s

Chọn máy chủ khai thác của bạn:

Khu vựcShare DiffMáy chủStatus
Châu Âu1024
btg.2miners.com:4040
Hoạt động
Hoa Kỳ1024
us-btg.2miners.com:4040
Hoạt động
Châu Á1024
asia-btg.2miners.com:4040
Hoạt động