1750

0.00000

Thợ mỏ Trực tuyến

EQ 144,5

0.00000

Thuật toán

2.16 MS/s

0.00000

Pool Hashrate

210.11 K

0.00000

Mạng Difficulty

2.77 MS/s

0.00000

Mạng Hashrate

0.00000

cuối Khối

852259

0.00000

Khai thác Khối

25.75 $-3.98%

0.00000

Giá BTG

10%

0.00000

May mắn

1.0%

0.00000

Pool Phí

0.00000

Khối Thưởng

0.00000

Thanh toán tối thiểu

Chúng tôi bao trả phí thanh toán. Không tính thêm phí.

Pool Hashrate

2.16 MS/s

Chọn máy chủ khai thác của bạn:

Khu vựcShare DiffMáy chủStatus
Châu Âu1024 cho GPU
btg.2miners.com:4040
Hoạt động
17408 cho Nicehash
btg.2miners.com:4141
Hoạt động
Hoa Kỳ1024 cho GPU
us-btg.2miners.com:4040
Hoạt động
17408 cho Nicehash
us-btg.2miners.com:4141
Hoạt động
Châu Á1024 cho GPU
asia-btg.2miners.com:4040
Hoạt động
17408 cho Nicehash
asia-btg.2miners.com:4141
Hoạt động