0.00000

Thợ mỏ Trực tuyến

2.03 MS/s

0.00000

Pool Hashrate

165.84 K

0.00000

Mạng Difficulty

2.60 MS/s

0.00000

Mạng Hashrate

0.00000

cuối Khối

820298

0.00000

Khai thác Khối

17.38 $+4.68%

0.00000

Giá BTG

234%

0.00000

May mắn

1.0%

0.00000

Pool Phí

0.00000

Khối Thưởng

0.00000

Thanh toán tối thiểu

Chúng tôi bao trả phí thanh toán. Không tính thêm phí.

Pool Hashrate

2.03 MS/s

Chọn máy chủ khai thác của bạn:

Khu vựcShare DiffMáy chủStatus
Châu Âu1024
btg.2miners.com:4040
Hoạt động
Hoa Kỳ1024
us-btg.2miners.com:4040
Hoạt động
Châu Á1024
asia-btg.2miners.com:4040
Hoạt động