Chọn máy chủ đào của bạn:

Region Share Diff Server Status

Bước 1 - Tạo một ví tiền

Bạn có thể tải ví với chuỗi các khối hoàn thành: Bitcoin Gold Core chính thức, sử dụng ví di động cho Android Coinomi hoặc tạo một địa chỉ tài sàn giao dịch mã hóa, ví dụ Bittrex.

Bước 2 - Tải phần mềm đào tiền

For Nvidia and AMD GPU's we recommend GMiner.
Quick start - Download ready to go version of the GPU Miner (archive password - 2miners).

Bước 3 - Sửa tệp xử lý theo lô

Sử dụng YOUR_ADDRESS mà bạn đã tạo ở Bước 1.
Ví dụ: GJjz2Du9BoJQ3CPcoyVTHUJZSj62i1693U
Change RIG_ID trong tập tin bat. Ghi rõ tên giàn khoan mà bạn muốn nó được hiển thị trong trang thống kê của thợ mỏ. Trường này không bắt buộc. Bạn có thể để trống nó.
Maximum 32 characters. Sử dụng chữ cái tiếng Anh, số và ký hiệu "-" và "_".
Ví dụ: rig-1

Video Guide

Settings for GMiner:

miner.exe --algo 144_5 --pers BgoldPoW --server btg.2miners.com --port 4040 --user YOUR_ADDRESS.RIG_ID --pass x
pause

Sự cho thuê giàn khoan khai thác

Pool này hoạt động bằng các dịch vụ cho thuê giàn khoan Miningrigrentals.comNicehash.com.

Cài đặt cho Miningrigrentals.com:

Algorithm: EQUIHASH 144,5
Pool Host: btg.2miners.com:4040
Workername (-u): YOUR_ADDRESS
Password (-p): x
-pers: BgoldPoW

Cài đặt cho Nicehash.com:

Đôi khi, Nicehash thoát khỏi thử nghiệm pool do lỗi. Đừng lo lắng. Chúng tôi đang làm việc với Nicehash mỗi ngày. 2Miners chính thức được hỗ trợ pool Nicehash. Chỉ cần tiếp tục và tiến hành theo thứu tự.

Algorithm: ZHASH
Pool Host: btg.2miners.com:4040
Workername: YOUR_ADDRESS
Password: x

SSL connection settings for experienced users:

Region Share Diff Server Status

If you don't know what is SSL connection and how to set it up, use the standard settings

Hỗ trợ

Telegram

Hỗ trợ cộng đồng 24/7: Hơn 1000 thợ đào đang trò chuyện

Telegram

Cơ sở kiến thức xuất chúng dành cho các thợ đào